DMCA

Digital Millennium Copyright Act

Beskriv så detaljerat som möjligt det upphovsrättsskyddade verk som du anser att någon har gjort intrång i. Vi ber dig vara så specifik som möjligt när du anger var materialet som påstås göra intrång finns. Oftast vill vi att du anger de specifika webbadresser som du menar gör intrång, inte adresser till webbplatser. Om du anger rätt information kan vi undersöka saken snabbare.

Ange kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. Vi behöver din e-postadress, telefonnummer samt din postadress.

Ange om möjligt information så att vi kan meddela webbplatsens ägare/administratör om att digitala objekt eller annat innehåll påstås innehålla material som gör intrång.

Inkludera följande text: ”Jag har anledning att tro att bruk av det upphovsrättsskyddade materialet som påstås göra intrång enligt ovan inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren eller dennes agent eller har stöd i lagen”.

Inkludera följande text: ”Jag svär, medveten om påföljden för mened, att informationen i denna anmälan är riktig och att jag äger upphovsrätten som jag anser har utsatts för intrång, eller är behörig att agera å ägarens vägnar”.

Skicka anmälan