GDPR

Den här sekretesspolicyn styr din användning av produkter, tjänster, innehåll, funktioner och tekniker som erbjuds av Bizify.me och alla relaterade webbplatser, program och tjänster. Du accepterar och samtycker till den här sekretesspolicyn när du skapar ett Bizify.me konto, öppnar eller använder Bizify.me

Genom att acceptera och samtycka till sekretesspolicyn ger du ditt uttryckliga medgivande till att vi använder och offentliggör dina personuppgifter och anvisar oss att göra det på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

1. Översikt

1.1. För att tillhandahålla Bizify.me och för att minska risken för bedrägerier måste Bizify.me, den personuppgiftsansvarige, be dig lämna information om dig och ditt betalkort och/eller ditt bankkonto. Genom att samtycka till och godkänna villkoren i denna sekretesspolicy samtycker du dessutom uttryckligen till och godkänner att vi behandlar dina uppgifter på det sätt som här beskrivs. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in och hur vi använder denna information.

Bizify.me tar hantering av dina personuppgifter på mycket stort allvar och kommer bara att använda dina uppgifter i enlighet med villkoren i den här sekretesspolicyn. För den här sekretesspolicyn betyder termerna ”information” eller ”uppgift” all konfidentiell information och/eller information som kan användas för att identifiera dig samt annan information som är kopplad till användarna av Bizify.me, inklusive, men inte begränsat till, kunder och handlare (juridiska personer).

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande. För att vi ska kunna erbjuda Bizify.me till våra användare, förbättra kvaliteten på våra tjänster samt skydda våra användares intressen, kommer vi dock under begränsade omständigheter att dela vissa personuppgifter med tredje part under stränga restriktioner, såvida inget annat har stipulerats.

1.2. Ändringar av sekretesspolicyn
Alla framtida ändringar av sekretesspolicyn som tas upp i den policyuppdatering som redan har publicerats på sidan ”GDPR” på Bizify.me webbplats vid den tidpunkt då du registrerar dig för tjänsterna är införlivade i den här sekretesspolicyn genom hänvisning och träder i kraft enligt vad som anges i den aktuella policyuppdateringen. ”Policyuppdatering” avser ett föregående meddelande om förändringar av något av dina avtal med Bizify.me som Bizify.me kan tillhandahålla dig skriftligen. Om du inte samtycker till villkoren i denna sekretesspolicy ska du inte registrera dig för eller använda Bizify.me tjänster.

1.3. Webbplatser från tredje part
Vissa sidor på Bizify.me webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser regleras av egna sekretesspolicyer och Bizify.me är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska sekretesspolicyerna för platserna innan personligt identifierbar information anges på dem.

1.4. Särskilt meddelande angående barn
Barn har inte rätt att använda Bizify.me –tjänster och vi uppmanar minderåriga (personer under 18 år eller myndighetsgränsen för jurisdiktionen de tillhör såvida den inte är mindre än 18) att inte skicka någon personlig information till oss och att inte använda Bizify.me tjänster.

2. Uppgifter som vi samlar in

2.1. Obligatorisk information
Om du vill öppna ett Bizify.me konto eller använda Bizify.me kan du behöva ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För att kunna göra betalningar via Bizify.me måste du tillhandahålla information om ett kreditkort, betalkort eller bankkonto. Vi ber dig också välja två olika säkerhetsfrågor att besvara (exempelvis din födelseort eller namnet på ditt husdjur). Vi kommer också att begära andra kommersiella uppgifter och/eller identifieringsinformation i de fall detta krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt europeisk lag för att förhindra penningtvätt.

2.2. Användning av din enhet
När du använder Bizify.me från en enhet (oavsett om du ansluter till Bizify.me trådlöst, via en fast anslutning eller på annat sätt) kan det hända att vi samlar in och lagrar registreringsdata för enheten (inklusive enhets-id) samt geografisk plats för att tillhandahålla Bizify.me.

2.3. Foton
Om du använder vissa av våra funktioner kommer vi eventuellt att be dig överföra en bild på dig själv för att vi ska kunna erbjuda de funktionerna. Det måste gå att känna igen ditt ansikte. Bilden är helt och hållet ditt ansvar.

2.4. Transaktionsinformation
När du använder Bizify.me till att betala någon annan eller be om betalning från en annan person, ber vi om information om den transaktionen. Informationen innehåller uppgifter om beloppet, transaktionstypen och annan information om köpet samt tredje partens e-postadress. När du betalar till en annan Bizify.me kund kan du bli ombedd att tillhandahålla personlig information till denna kund för att slutföra transaktionen. Denna information kan även vidarebefordras till oss från kunden. Vi registrerar även internetadress (IP-adress) och annan identifieringsinformation om den dator eller enhet som du använder för att få åtkomst till ditt Bizify.me konto eller använda Bizify.me tjänster, för att lättare kunna upptäcka möjliga fall av obehöriga transaktioner.

2.5. Information om dig från tredje parter
För att skydda alla våra kunder mot potentiellt bedrägeri kan vi komma att kontrollera den information du anger med betalningsprocessorer och/eller kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan. I samband med dessa kontroller får vi personligt identifierbar information om dig genom tjänsterna. Särskilt om du registrerar ett kreditkort eller betalkort eller bankkonto hos Bizify.me kommer vi att använda tjänster för kort- och bedrägerikontroll för att verifiera att dina kort- eller bankuppgifter och din adress stämmer med de uppgifter som du har lämnat till Bizify.me och att kortet inte har anmälts som förlorat eller stulet.

Om du överför eller mottar stora betalningsvolymer genom Bizify.me, eller om du som handlare har en begränsad försäljningshistorik, kommer vi i vissa fall att göra en bakgrundskontroll på din verksamhet genom att inhämta information om dig och din verksamhet, och eventuellt (om lagen tillåter) om dina direktörer, aktieägare och samarbetspartner, från ett kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan. Om du är skyldig oss pengar begär vi i allmänhet en kreditupplysning från ett kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan för att få ytterligare information om dig, i den utsträckning som lagen tillåter. Bizify.me förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, regelbundet inhämta och granska företags- och/eller konsumentkreditrapporter som tillhandahålls av sådant kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan för vilket konto som helst och förbehåller sig rätten att avsluta ett konto på grundval av de uppgifter som erhålls under kreditgranskningsprocessen.

Om du använder ditt Bizify.me konto för att sälja artiklar kan vi även komma att inhämta offentliga uppgifter om din verksamhet och ditt beteende på sociala medier (t.ex. din e-postadress och antalet ”gilla-markeringar” och ”följare”), i den mån det är relevant för att bekräfta en bedömning av dina transaktioner och/eller din verksamhet, inklusive storleken av verksamheten och storlek av kundbasen.

2.6. Information om dig från andra källor
Vi kan även inhämta information om dig från andra källor, inklusive från medlemmar i företagsgruppen som Bizify.me tillhör eller genom andra företag (underställt deras sekretesspolicyer och gällande lagar) samt från andra konton som vi har anledning att tro att du kontrollerar, delvis eller fullständigt.

2.7. Ytterligare verifiering
Om vi inte kan kontrollera den information du anger, eller om du begär en överföring med uppgifter som inte stämmer överens med våra uppgifter eller uppgifter associerat med ditt betalkort, kan vi be dig att överföra eller skicka mer information till oss via Bizify.me meddelandefunktion eller e-post (t.ex. ditt körkort, ett betalkortsutdrag och/eller andra uppgifter som binder dig till de tillämpliga uppgifterna) för att hjälpa oss kontrollera dina uppgifter.

2.8. Information om webbplatstrafik
Genom det sätt på vilket Internets kommunikationsstandarder fungerar får vi automatiskt information om den webbplats som du kommer ifrån och den du går till när du anländer till respektive lämnar Bizify.me webbplats. Vi inhämtar också information om vilka sidor du besöker, IP-adresser, vilken webbläsare du använder och vilka tider du besöker vår webbplats.

2.9. Cookies, webb-beacons, lokal lagring och liknande tekniker
När du använder vår webbplats eller Bizify.me kan vi (inklusive de företag vi arbetar med) placera små datafiler i din dator eller enhet. De här datafilerna kan vara cookies, pixeltaggar, ”flashcookies” eller annan lokal lagring som tillhandahålls av din webbläsare eller associerade program (kallas gemensamt ”cookies”). Vi använder cookies för att känna igen dig som kund, anpassa Bizify.me, innehåll och reklam, mäta effekten av kampanjer, säkerställa att det inte sker intrång i ditt konto, minska riskerna för och förebygga bedrägeri samt främja tillförlitlighet och säkerhet för våra webbplatser och Bizify.me. Det är upp till dig att neka våra cookies om din webbläsare eller webbläsartillägg tillåter det, såvida våra cookies inte krävs för att förebygga bedrägeri eller säkerställa säkerheten på de webbplatser som vi kontrollerar. Att neka våra cookies kan däremot stå i strid mot din användning av vår webbplats eller Bizify.me.

Mer detaljerad information om användningen av dessa tekniker finns i vår policy om cookies, webb-beacons och liknande tekniker.

2.10. Kommunikation
När du kommunicerar med oss (t.ex. via e-post, telefon, meddelandefunktionen i Bizify.me, sociala medier, o.s.v.) sparar vi den informationen och våra svar till dig.

2.11. Enkäter, undersökningar och profildata
Då och då erbjuder vi valfria enkäter och undersökningar till våra användare för att samla in demografisk information eller bedöma vilka intressen och behov våra användare har. Om vi samlar in personligt identifierbar information från våra användare i dessa enkäter och undersökningar kommer användarna att informeras om hur informationen kommer att användas innan de deltar i enkäten eller undersökningen.

2.12. Kontoinformation
I den här sekretesspolicyn ska termen ”kontoinformation” omfatta, utan begränsningar: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn, foto, IP-adress, enhets-id, geografisk information, kontonummer, kontotyp, detaljer om finansieringsinstrument som har samband med kontot, detaljer om betalningstransaktioner, information om affärstransaktioner, kundens uttalanden och rapporter, kontoinställningar, och övriga uppgifter om identitet som samlats in i och med din användning av vår tjänst, såsom genom kundkorrespondens.

3. Hur vi använder information som vi samlar in

3.1. Intern användning
Vi samlar in, lagrar och bearbetar din information på servrar som finns i Sverige och på andra platser i världen. Vårt primära syfte med att samla in personlig information är att kunna erbjuda dig en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Du samtycker till att vi använder din personliga information för att:

 • Bearbeta transaktioner och erbjuda Bizify.me,
 • Verifiera din identitet, inklusive då du skapar kontot och för att återställa lösenord,
 • Lösa tvister, inkassera avgifter och felsöka problem,
 • Hantera risker, eller upptäcka, förebygga och/eller avhjälpa bedrägeri eller andra potentiellt olagliga eller förbjudna aktiviteter,
 • Upptäcka, förebygga eller avhjälpa brott mot policyer eller gällande användaravtal,
 • Erbjuda kundsupport,
 • Förbättra Bizify.me genom att anpassa användarupplevelsen,
 • Mäta hur Bizify.me fungerar och förbättra innehåll och layout,
 • Hantera och skydda vår IT-infrastruktur,
 • Leverera riktad marknadsföring och reklam, serviceuppdateringar och kampanjerbjudanden baserat på de kommunikationsinställningar som du har definierat för ditt Bizify.me -konto (se avsnittet ”Vår kontakt med Bizify.me -användare” nedan) och dina aktiviteter när du använder Bizify.me, samt för att
 • Genomföra kontroller om kreditvärdighet och betalningsförmåga, jämföra information för exakthet samt verifiera det med tredje parter.

3.2. Enkäter, undersökningar och profildata
Om du väljer att svara på våra valfria enkäter eller undersökningar kan vi använda den informationen för att förbättra Bizify.me, skicka marknadsföring och reklam eller på annat sätt som förklaras ingående i enkäten eller undersökningen i fråga.

3.3. Vår kontakt med Bizify.me -användare
Vi kommunicerar regelbundet med våra användare per e-post eller genom Bizify.mes meddelandefunktion för att utföra begärda tjänster. Vi kommunicerar även med våra användare via telefon och/eller meddelandefunktionen för att:

 • Lösa klagomål från kunder eller tvister med användare via Bizify.me,
 • Svara på begäran om kundservice,
 • Informera användarna om vi tror att deras konton eller någon av deras transaktioner har använts i ett olagligt syfte,
 • Bekräfta information om en användares identitet, företag eller kontoaktivitet,
 • Genomföra insamlingar,
 • Genomföra kundenkäter, samt att
 • Undersöka misstänkta transaktioner.

Vi använder din e-postadress och andra kontaktmetoder för att bekräfta att du har öppnat ett Bizify.me konto, skicka meddelanden om betalningar som du gör eller tar emot genom Bizify.me (inklusive betalningar för rekommendationer som beskrivs nedan), skicka information om viktiga förändringar av våra produkter och tjänster och för att skicka meddelanden och andra upplysningar som krävs enligt lag. I allmänhet kan användarna inte välja bort dessa meddelanden, men de kommer i första hand att innehålla information och inte reklam.

Vi använder stundtals också din e-postadress och/eller meddelandefunktionen i ditt konto för att skicka andra typer av meddelanden som du kan kontrollera, inklusive nyhetsbrev, kundundersökningar och meddelanden om särskilda tredjepartskampanjer. Du kan välja att få några, alla eller inga av dessa meddelanden när du slutför registreringsprocessen, eller vid en senare tidpunkt, genom att logga in på ditt konto på Bizify.me och ändra inställningarna.

Vi kan komma att kontakta dig per sms enligt vad som beskrivits ovan (och sms kommer att behandlas som e-post vad gäller hantering av dina kommunikationsinställningar).

I samband med oberoende revisioner av våra finansiella rapporter och vår verksamhet, kan revisorerna försöka kontakta ett urval av våra kunder för att bekräfta att våra register är korrekta. Revisorerna kan dock inte använda personligt identifierbar information för några sekundära syften.

4. Marknadsföring

Vi kan kombinera dina uppgifter med information som vi inhämtar från andra företag och använda det för att förbättra och anpassa Bizify.me Om du inte vill få marknadsföringsmaterial från oss eller delta i våra reklamanpassningsprogram loggar du bara in på ditt konto, väljer Mitt konto, Min profil och sedan Mina kontoinställningar och uppdaterar dina meddelandeinställningar, eller så kan du följa instruktionerna som medföljer meddelandet eller reklamen.

5. Hur vi delar information med andra användare

Ditt kortnummer, bankkontonummer och övriga betalningsuppgifter kommer inte att lämnas ut till personer som du har betalat eller som har betalat dig via Bizify.me tjänster eller tredje part som använder Bizify.me tjänster, utan ditt uttryckliga medgivande förutom om vi är skyldiga att göra det enligt kreditkortsregler, ett domstolsbeslut eller andra rättsliga processer. Om du köper varor eller tjänster och betalar via Bizify.me förser vi eventuellt säljaren med leveransadressen för varorna och din faktureringsadress så att transaktionen kan slutföras. Om du använder mobilappen kan vi komma att dela fotot som du har lagrat i appen med andra Bizify.me användare så att de kan identifiera dig. Du ger oss rätt att använda fotot i ovan nämnda syfte på en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, överförbar och underlicensierbar bas.

Om du använder Bizify.me för inloggning till externa webbplatser eller mobilappar kan vi komma att dela din inloggningsstatus med den tredje part som erbjuder tjänsten som inloggningsmetod. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du har godkänt för delning så att den tredje parten vet vem du är. Bizify.me ger inte den tredje parten tillgång till ditt Bizify.me konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig.

Vi arbetar med tredje parter, inklusive handlare, för att kunna acceptera eller underlätta betalningar från eller till dig via Bizify.me tjänster. Härvid kan tredje part lämna ut information om dig till oss, såsom din e-postadress när en betalning görs till dig eller när du försöker betala handlaren eller den tredje parten. Vi använder den här informationen för att få bekräftat att du är Bizify.me kund och att Bizify.me kan utföra betalningen och för att skicka ett meddelande om att du har fått en betalning när en betalning görs till dig. Om du begär att vi validerar din status som Bizify.me kund för en tredje part, kommer vi även att göra detta. Observera att tredje parter du köper från och har avtal med kan ha egna sekretesspolicys. Bizify.me ansvarar inte för deras verksamheter, inklusive men inte begränsat till, deras informationsmetoder.

Om du skapar ett Bizify.me konto direkt på en tredje parts webbplats eller via en tredje parts program, kommer all information som du anger på webbplatsen eller i programmet (och inte direkt via Bizify.me tjänster) att delas med ägaren till tredje partens webbplats eller program och din information kan omfattas av deras sekretesspolicy.

Genom att godkänna denna sekretesspolicy samtycker du uttryckligen till att varje gång du betalar eller försöker betala en annan Bizify.me kund (inklusive en handlare) med ditt Bizify.me konto kan Bizify.me överföra den ovan nämnda relevanta informationen till en sådan Bizify.me kund som kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), för att behandla, utföra eller på annat sätt hantera och tillhandahålla information om betalningen. Du godkänner och samtycker också uttryckligen till att Bizify.me för vidare information om transaktionen och annan nödvändig information som krävs för användning av Bizify.mes mobilapp till en handlare eller andra Bizify.me kunder som du uttryckligen har valt med hjälp av Bizify.mes mobilapp.

6. Hur vi delar information med tredje parter

Precis som de flesta banker eller leverantörer av betaltjänster samarbetar Bizify.me med tredjepartsleverantörer. Dessa tjänstleverantörer tillhandahåller viktiga funktioner som gör det möjligt för oss att erbjuda ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att betala. Bizify.me samarbetar även med andra affärspartner. Ibland måste vi lämna ut användaruppgifter till dem så att tjänsterna kan utföras.

Bizify.me kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande och kommer endast att lämna ut den informationen under de begränsade omständigheter och för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Detta omfattar överföring av data till icke-EES-medlemsstater.

För att tillhandahålla Bizify.me kan vissa av de uppgifter som vi inhämtar behöva överföras till betalningsleverantörer, betalningsprocessorer eller kontoinnehavare (eller liknande väsen). Du bekräftar att dessa väsen enligt deras lokala lagstiftning kan bli föremål för lagar, bestämmelser, förfrågningar, utredningar eller beställningar som kan kräva utlämnande av uppgifter till relevanta myndigheter i det aktuella landet. I och med att du använder Bizify.me ger du ditt medgivande till att vi förmedlar sådana uppgifter för att tillhandahålla Bizify.me.

7. Datainsamlingsändamål du samtycker till

Specifikt samtycker du till och anvisar Bizify.me att göra något eller allt av följande med din information:

7.1. Utlämna nödvändig data till: polisen och andra brottsbekämpande myndigheter; säkerhetsstyrkor; behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga organ; behöriga organ, avdelningar, tillsynsmyndigheter, självregleringsmyndigheter eller organisationer och andra tredje parter som vi är rättsligt tvingade och tillåtna att efterleva, inklusive alla de organisationer som vi har anledning att tro är lämpliga för oss att samarbeta med vid utredningar av bedrägerier eller annan olaglig eller potentiellt olaglig verksamhet eller för att utreda brott mot vårt användaravtal (bland annat ditt betalningsalternativ eller kredit- eller betalkortsutfärdaren). Om du omfattas av FATCA- eller CRS-lagen är vi skyldiga att meddela dig gällande information om dig som vi kan överföra till myndigheter. Vi och andra organisationer, inklusive parter som accepterar Bizify.me, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, utan begränsningar, den information som registrerats av bedrägeribekämpande myndigheter) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, utan begränsningar, för att förebygga bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism).

7.2. Utlämna kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot Bizify.me för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka Bizify.me -tjänster har använts (t.ex. utan begränsningar avsnitt 19, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska varumärkeslagen eller avsnitt 101, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska upphovsrättslagen).

7.3. Lämna ut nödvändig information som svar på kraven från betalkortsföretag eller i civila eller straffrättsliga processer. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med Bizify.me kan vi komma att lämna ut nödvändig information till en sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant avtal (inklusive, utan begränsningar, status på din Bizify.me -integration, oavsett om du har ett aktivt Bizify.me -konto och om du redan arbetar med en annan Bizify.me -integrationspartner).

7.4. Lämna ut nödvändig information till betalningsprocessorer, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och pr-byråer, leverantörer av drifttjänster, gruppföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här. Syftet med att lämna ut uppgifter är att kunna tillhandahålla Bizify.me till dig.

7.5. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller juridiska representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).

7.6. Lämna ut sammanlagda statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte.

7.7. Kundtjänst: i syfte att hjälpa kunder, till exempel att utföra service för dina konton eller lösa tvister (t.ex. om fakturering eller transaktioner).

7.8. Efterlevnad av lagen: i syfte att hjälpa Bizify.me att följa krav i fråga om verifiering mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

7.9. Tjänstleverantörer:
I syfte att låta tjänstleverantörer enligt avtal med oss bidra till vår verksamhet, till exempel för att förebygga bedrägeri, för att driva in pengar eller för att tillhandahålla marknadsföring, kundtjänst eller andra tekniska tjänster. Våra avtal stipulerar att dessa tjänstleverantörer endast får använda din information i anslutning till de tjänster de utför åt oss och inte för eget bruk.

7.10 Sammanslagningar & förvärv
Precis som med alla andra företag är det möjligt att Bizify.me i framtiden kan bli sammanslaget med eller förvärvas av ett annat företag. Om ett sådant förvärv inträffar, samtycker du till att det efterföljande företaget har tillgång till den information som innehas av Bizify.me, inklusive kundernas kontoinformation. Det efterföljande företaget fortsätter att vara bundet till den här sekretesspolicyn, såvida den inte ändras och i så fall tills den ändras.

7.11. Webbplatser från tredje part
Om du skapar ett Bizify.me -konto direkt från tredje parts webbplats eller via ett program från tredje part kommer all information som du anger på den webbplatsen eller i det programmet (och inte direkt på en Bizify.me -webbplats) att delas med den som äger och/eller kontrollerar webbplatsen eller programmet från tredje part. De här webbplatserna styrs i enlighet med deras egna sekretesspolicyer och du bör granska deras sekretesspolicyer innan du lämnar ut personuppgifter. Bizify.me har inget ansvar för hur sådana tredje parter använder innehåll eller information.

7.12. Informationsöverföring till andra länder
Bizify.me förbinder sig att skydda din information på lämpligt sätt oavsett var din data finns och att skydda sådana data på lämpligt sätt om de överförs till en plats utanför EES.

8. Din användning av information och Bizify.me

I avsikt att underlätta transaktioner mellan Bizify.me -användare har du begränsad åtkomst till andra användares kontakt- och leveransinformation genom vår tjänst.
Du godkänner, beträffande andra användares personligt identifierbara information som du erhåller via Bizify.me eller via en Bizify.me -relaterad kommunikation eller en transaktion som underlättas av Bizify.me, att du endast får använda denna information för

 1. Bizify.me -relaterad kommunikation som inte är oönskade kommersiella meddelanden, samt
 2. underordnade handlingar i samband med betalningar eller transaktioner som har utförts via Bizify.me och andra ändamål som användaren samtycker till efter att ha fått tillräcklig information om ändamålet, såvida detta ändamål är relevant och tillåtet enligt de andra policyer och direktiv som existerar för användningen av Bizify.me.

I samtliga fall måste du ge användarna möjlighet att ta bort sina uppgifter från din databas och granska all information som du har samlat in om dem. Mer allmänt måste du följa alla gällande sekretessregler, särskilt när det är fråga om att skicka e-post med marknadsföring.

9. Informationssäkerhet

Bizify.me åtar sig att hantera din data med höga standarder för informationssäkerhet. Vi använder datorskydd som t.ex. brandväggar och datakryptering, vi tillämpar fysisk åtkomstkontroll till våra anläggningar och arkiv och vi ger endast åtkomstbehörighet till personuppgifter till de anställda som måste ha det för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ditt Bizify.me kontos säkerhet är också beroende av att du skyddar ditt Bizify.me lösenord. Du får inte avslöja ditt Bizify.me lösenord för någon. Representanter för Bizify.me ber dig aldrig att avslöja ditt lösenord, så all e-post och annan kommunikation som efterfrågar lösenordet skall rapporteras och ignoreras. Om du av någon anledning avslöjar ditt Bizify.me -lösenord för en tredje part, inklusive av den anledningen att den tredje parten har lovat att tillhandahålla ytterligare tjänster, kommer den tredje parten att ha tillgång till ditt konto och din personliga information, och du kan bli ansvarig för åtgärder som vidtas med hjälp av ditt lösenord. Om du tror att någon annan har fått tillgång till ditt lösenord ska du omedelbart byta det genom att logga in på ditt konto och ändra det i profilinställningarna.

10. Få tillgång till och ändra dina uppgifter

Du kan granska din personliga information och ändra den eller inställningarna för ditt Bizify.me konto när som helst genom att logga in på ditt konto på Bizify.me -webbplats. Du kan också avsluta ditt konto via Bizify.me -webbplats. Om du avslutar ditt Bizify.me konto kommer vi att markera ditt konto som avslutat i vår databas, men vi kommer att behålla dina kontouppgifter. Detta är nödvändigt för att motverka bedrägerier genom att säkerställa att de som försöker begå bedrägerier inte kommer att kunna undgå upptäckt genom att avsluta sitt konto och öppna ett nytt. Om du avslutar ditt konto kommer din personligt identifierbara information dock inte att användas av oss för några ytterligare ändamål, eller säljas eller på annat sätt förmedlas till tredje part, utom när detta är nödvändigt för att förhindra bedrägerier, bistå vid rättsskipning, eller för andra syften som krävs enligt lag.

11. Ansvarsskyldighet

Om du vill använda din rätt att få tillgång till din information eller om du har några frågor om denna sekretesspolicy, Bizify.me -informationsmetoder eller dina förehavanden med Bizify.me, kan du kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär.