Policy gällande betalning via Bizify.me

Det är inte tillåtet att sälja vissa typer av produkter via Bizify.me och detta kan bero på att de strider mot Sveriges lag, inte är förenliga med vår policy eller att vissa av våra samarbetspartners inte accepterar försäljning av produkterna. Brott mot denna policy förenas med avstängning från Bizify.me. Vi har även rätt att avvisa godkänd debitering om det finns anledning att tro att den skulle strida mot denna policy.

Bizify.me är exklusivt inriktade på försäljning av digitala produkter. För att undvika missförstånd så listar vi här vilka produkter som är förbjudna att sälja samt produkter som är tillåtna med restriktioner.

Förbjudna varor / tjänster

 • Droger, narkotika, även vissa olämpliga substanser
 • Eskorttjänster
 • Begagnade underkläder
 • Läkemedel, medicin samt prestationshöjande kosttillskott och hälsopreparat
 • Piratkopierat material (t.ex. musik, programvaror, klädesplagg, väskor, handlingar)
 • Betting
 • Onlinespel där man kan vinna pengar
 • Donation och medlemskap i rasistiska föreningar / föreningar som förespråkar hat
 • Välgörenhets- och biståndsorganisationer som saknar 90-konto hos Plusgirot eller motsvarande Bankgiro
 • Licensbelagda vapen
 • Finansiella tjänster inklusive finansiell rådgivning
 • Pyramidverksamhet / försäljning och ”multi level marketing”
 • ”Lägsta unika bud” auktioner
 • Öresauktioner
 • Alkohol
 • Tobak (t.ex. snusvaror, cigaretter, cigarrer)
 • Alla andra varor / tjänster som är förbjudna enligt Sveriges lag

Tillåtet med restriktioner

 • Vitaminer, kosttillskott och hälsopreparat
 • Jakttillbehör och knivar
 • Sexhjälpmedel
 • Erotiskt innehåll (t.ex. film, bilder, eller text)
 • Dejtingtjänster
 • Personskyddsutrustning
 • Andelsspel hos bolag godkänt av lotteriinspektionen
 • VPN-tjänster

Bedömning av objekt som är tillåtna med restriktioner görs i det enskilda fallet. Verksamheten måste alltid uppfylla aktuella myndighetskrav och bedömning görs även utifrån ett risk-, reklamations- och renomméperspektiv. Bizify.me förbehåller sig rätten att avgöra om en användares användning av tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med denna policy. Observera att vissa betalalternativ kan vara otillgängliga vid försäljning av produkter med restriktioner och att säljare normalt behåller maximalt 70% av intäkterna vid försäljning av produkter med restriktioner.